Student zawsze obecny

Zmiana terminu konferencji

Z powodu sytuacji epidemicznej, w trosce o bezpieczeństwo gości i komfort pracy badawczej, podjęliśmy decyzję o zmianie terminu naszej konferencji. Nowy termin to 8 czerwca 2020 roku (poniedziałek).

Student zawsze obecny

Konferencja naukowa
w 60. rocznicę działalności
Koła Naukowego Bibliotekoznawców
Uniwersytetu Wrocławskiego

W roku 2020 przypada 60. rocznica powstania Koła Naukowego Bibliotekoznawców działającego przy Instytucie Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Wrocławskiego. Z tej okazji mamy zaszczyt zaprosić Państwa na ogólnopolską konferencję naukową.

Tytuł wydarzenia stanowi bezpośrednie nawiązanie do tytułu wykładu wygłoszonego przez profesora Krzysztofa Migonia – nestora polskiej bibliologii oraz jednego z pierwszych członków Koła Naukowego Bibliotekoznawców UWr. Sformułowanie Książka zawsze obecna, w opinii twórców monografii poświęconej działalności naukowej Pana Profesora, należy uznać za metaforę księgi jako ziemi, „której stronnice odwracają stopy pielgrzyma”, prowadzące do stwierdzenia, że stanowi ona ponadczasowe i wszechobecne „doskonałe narzędzie komunikacji w czasie i przestrzeni”.

Do uczestnictwa w konferencji zapraszamy nie tylko studentów, doktorantów i pracowników naukowych, ale także bibliotekarzy, bibliografów, infobrokerów, wydawców i innych pracowników książki i informacji, którzy zechcą podzielić się ze słuchaczami swoimi praktycznymi doświadczeniami z pracy naukowej oraz zawodowej.

Udział w konferencji jest bezpłatny.