Student zawsze obecny

Szanowni Państwo!

Z przyjemnością informujemy, że publikacja z okazji jubileuszu Koła Naukowego Bibliotekoznawców UWr jest już dostępna. Zapraszamy do zapoznania się z nią pod adresem https://doi.org/10.34616/129271.

***

„Student zawsze obecny”
Jubileusz 60. rocznicy działalności
Koła Naukowego Bibliotekoznawców
Uniwersytetu Wrocławskiego

W roku 2020 przypada 60. rocznica powstania Koła Naukowego Bibliotekoznawców działającego przy Instytucie Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Wrocławskiego.

Tytuł wydarzenia stanowi bezpośrednie nawiązanie do tytułu wykładu wygłoszonego przez profesora Krzysztofa Migonia – nestora polskiej bibliologii oraz jednego z pierwszych członków Koła Naukowego Bibliotekoznawców UWr. Sformułowanie Książka zawsze obecna, w opinii twórców monografii poświęconej działalności naukowej Pana Profesora, należy uznać za metaforę księgi jako ziemi, „której stronnice odwracają stopy pielgrzyma”, prowadzące do stwierdzenia, że stanowi ona ponadczasowe i wszechobecne „doskonałe narzędzie komunikacji w czasie i przestrzeni”.