Student zawsze obecny

Zmiana formuły jubileuszu

Szanowni Państwo!

W związku z rozwojem sytuacji epidemicznej w Polsce oraz obowiązującymi obecnie przepisami sanitarnymi Komitet Organizacyjny Konferencji naukowej „Student zawsze obecny. W 60. rocznicę działalności Koła Naukowego Bibliotekoznawców Uniwersytetu Wrocławskiego” podjął decyzję o odwołaniu konferencji odbywającej się w formie stacjonarnej.

Aby jednak uczcić jubileusz Koła Naukowego Bibliotekoznawców UWr, Komitet Organizacyjny podjął decyzję o przygotowaniu okolicznościowej publikacji. W związku z tym pragniemy serdecznie zaprosić Państwa do nadsyłania tekstów, których tematyka oscyluje wokół bibliologicznego ruchu studenckiego. Szczególnie preferowane obszary zostały podane tutaj.

Z powodu procedury finansowania tej publikacji jesteśmy zobowiązani wyznaczyć nieprzekraczalny termin nadsyłania tekstów do 1 listopada 2020 roku. Publikacja ukaże się drukiem na przełomie grudnia 2020 i stycznia 2021. Aby właściwie zorganizować prace wydawnicze, bardzo prosimy o jednoznaczną deklarację chęci nadesłania tekstu do dnia 21 września 2020.„Student zawsze obecny”
Jubileusz 60. rocznicy działalności
Koła Naukowego Bibliotekoznawców
Uniwersytetu Wrocławskiego

W roku 2020 przypada 60. rocznica powstania Koła Naukowego Bibliotekoznawców działającego przy Instytucie Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Wrocławskiego.

Tytuł wydarzenia stanowi bezpośrednie nawiązanie do tytułu wykładu wygłoszonego przez profesora Krzysztofa Migonia – nestora polskiej bibliologii oraz jednego z pierwszych członków Koła Naukowego Bibliotekoznawców UWr. Sformułowanie Książka zawsze obecna, w opinii twórców monografii poświęconej działalności naukowej Pana Profesora, należy uznać za metaforę księgi jako ziemi, „której stronnice odwracają stopy pielgrzyma”, prowadzące do stwierdzenia, że stanowi ona ponadczasowe i wszechobecne „doskonałe narzędzie komunikacji w czasie i przestrzeni”.

Do publikowania tekstów zapraszamy nie tylko studentów, doktorantów i pracowników naukowych, ale także bibliotekarzy, bibliografów, infobrokerów, wydawców i innych pracowników książki i informacji, którzy zechcą podzielić się ze słuchaczami swoimi praktycznymi doświadczeniami z pracy naukowej oraz zawodowej.