Student zawsze obecny

W trakcie warsztatów, które poprowadzą członkowie Koła, doktoranci oraz pracownicy Instytutu Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Wrocławskiego, uczestnicy będą mieli możliwość poznania baz danych dotyczących Wrocławia oraz uzyskają niezbędne informacje o wybranych narzędziach wyszukiwawczych. W ramach części praktycznej wydarzenia uczestnicy będą mieli możliwość rozwiązania wybranych problemów wyszukiwawczych przy pomocy poznanych narzędzi.

Warsztaty odbędą się 4 grudnia 2020 r. (piątek) w godzinach 15:30-18:30 w formie zdalnej za pośrednictwem platformy Zoom. Link do kanału, na którym odbędzie się spotkanie, zostanie podany do wiadomości uczestników do dnia 3 grudnia 2020 r.

Zapisy trwają do 1 grudnia 2020 r. (wtorek) – e-mail zgłoszeniowy (zawierający imię i nazwisko oraz adres e-mailowy do kontaktu) prosimy nadesłać na adres: konferencja.szo@uwr.edu.pl.

Liczba uczestników jest ograniczona do 20 (decyduje kolejność zgłoszeń).

Łączymy wyrazy szacunku
Komitet Organizacyjny