Student zawsze obecny

Organizator
Koło Naukowe Bibliotekoznawców przy Instytucie Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Wrocławskiego 

Koordynator z ramienia IINiB
mgr Emilia Klich, opiekun Koła 

Kontakt
konferencja.szo@uwr.edu.pl

Komitet Honorowy Konferencji
Przewodniczący: prof. dr hab. Krzysztof Migoń
prof. dr. hab. Adam Pawłowski
dr hab. Bożena Koredczuk, prof. UWr
dr hab. Bogumiła Staniów, prof. UWr 

Komitet Naukowy Konferencji
dr hab. Ewa Repucho
dr Kamila Augustyn
mgr Magdalena Lamperska
mgr Jakub Maciej Łubocki
mgr Emilia Klich

Komitet Organizacyjny Konferencji
Przewodnicząca: mgr Olga Kowalczyk
Sekretarz: Jakub Chudy
mgr Tomasz Dziurdzia