Student zawsze obecny

Poniżej przedstawiamy proponowane obszary tematyczne, które pragniemy poruszyć. Zaznaczamy, że bibliologię rozumiemy podobnie jak profesor Krzysztof Migoń, a więc szeroko, jako naukę o uniwersum książki i informacji:

• historia bibliologicznych kół naukowych w Polsce;
• udział studentów i doktorantów w rozwoju polskiej bibliologii;
• ruch studencki ośrodków bibliologicznych w Polsce;
• rozwój naukowy studentów i doktorantów kierunków bibliologicznych;
• rozwój zawodowy studentów informacji naukowej i bibliotekoznawstwa;
• aktualne prace prowadzone w ramach kierunków o profilu bibliologicznym;
• bibliotekoznawcze koła naukowe a „ustawa 2.0” o szkolnictwie wyższym.

Przede wszystkim jednak zależy nam na międzyinstytucjonalnym oraz interdyscyplinarnym charakterze tekstów, w związku z czym z przyjemnością rozpatrzymy wszystkie zgłoszenia, także te niemieszczące się w wyżej nakreślonym obszarze i wskazanych profesjach.